Általános információk

 1. Az Infinite www.infinite-b2b.com weboldal az aldomainekkel együtt (együttesen a „Weboldal”) az Infinite Sp. z o.o. kizárólagos tulajdonát képezi, székhelye: Lublin, 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1.
 2. Az Infinite Sp. z o.o. a Honlap adminisztrátora.
 3. A www.infinite-b2b.com weboldal az Infinite Sp. z o.o. által kínált termékekről és szolgáltatásokról tartalmaz információkat.
 4. Az Infinite Sp. z o.o. a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó valamennyi alkalmazandó intézkedést végrehajtja.
 5. A www.infinite-b2b.com használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.
 6. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a legfrissebb, naprakész tartalmat nyújtsuk, azonban az oldal adminisztrátora nem vállal felelősséget az esetleges ellentmondásokért vagy késésekért.
 7. Az Oldal működési problémáit a következő címen lehet jelezni: marketing@infinite.pl.
 8. A Felhasználó a Weboldalon közzétett adatokat (képek, szövegek, az Infinite Sp. z o.o. logói) csak az Infinite Sp. z o.o. előzetes írásbeli hozzájárulásával másolhatja és/vagy reprodukálhatja. E célból a Felhasználónak a marketing@infinite.pl címre kell megkeresést küldenie. A vállalat ügyfeleinek és partnereinek logói nem az Infinite Sp. z o.o. tulajdonát képezik, ezért a Felhasználónak közvetlenül az adott védjegy tulajdonosához kell fordulnia.

Sütik

 1. Az Infinite Sp. z o.o. a Honlap hitelesítésére és használatának javítására úgynevezett sütiket használ. A cookie-kat a www szerver által küldött és a Felhasználó böngészője által elmentett kis szöveges információként definiálják. A cookie fájlok általában tartalmazzák a szerver nevét, ahonnan küldték, a Felhasználó eszközén való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 2. A cookie-kat a legtöbb weboldal alkalmazza a webhely működésének javítása érdekében, többek között:
  • egyéni tartalom nézési statisztikák készítése,
  • a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatások személyre szabása,
  • a felhasználók munkameneteinek fenntartása,
  • a weboldal felhasználóinak hitelesítése,
  • a weboldal felhasználóinak személyre szabott reklám tartalom biztosítása.

A cookie-fájlok nem szolgálnak személyes adatok feldolgozására vagy tárolására, a cookie-fájlok nem teszik lehetővé a felhasználó közvetlen azonosítását, a cookie-fájlok nem módosítják a böngésző vagy a végberendezés konfigurációját. A felhasználó saját belátása szerint módosíthatja a böngésző beállításait a cookie-k tekintetében, és a böngésző beállításainak módosításával bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat. Ez azonban a weboldalak többségének elérhetetlenségét vagy nem megfelelő megjelenítését okozhatja.

Bizonyos esetekben lehetőség van a böngésző beállításainak olyan módon történő beállítására, hogy a felhasználót minden alkalommal megkérdezik a cookie-fájlok használatához való hozzájárulásról. Ez a weboldal felhasználójának nagyobb kontrollt biztosít a cookie-fájlok felett, ugyanakkor lassabbá teheti a böngésző működését.

Hírlevél Infinite

 1. A hírlevél az e-mail cím és a felhasználónév megadása után használható a weboldalon található űrlapon a weboldalon.
 2. Az Infinite Sp. z o.o. hírlevél küldéséhez való hozzájárulás kérését tartalmazó levélben az „Igen” gombra kattintva Önt felveszik a hírlevél-adatbázisba.
 3. Az Infinite hírlevélre való feliratkozással Ön elfogadja a feltételeket.
 4. Az e-mail címének megadásával Ön beleegyezik abba, hogy az Infinite Sp. z o.o. kereskedelmi információit elektronikus úton kapja meg az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvénynek (2002. évi 144. sz. törvénycikk 1204. pontja, módosított változat) megfelelően.
 5. Az adatkezelő az Infinite Sp. z o.o., székhelye: Lublin, ul. Projektowa 1.
 6. Az Infinite hírlevél egy ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében Ön a technológiai újításokkal, valamint az Infinite termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat kap.
 7. Önnek joga van bármikor törölni e-mail címét a levelező adatbázisból a kiküldött hírlevélben megadott link segítségével.
 8. Az Infinite nem osztja meg a rábízott e-mail címeket harmadik féllel.

Személyes adatok

Az Infinite sp. z o.o. nem értékesíti a weboldal felhasználóinak személyes adatait. Az Infinite Sp. z o.o. weboldalának használata során előfordulhat, hogy Önt arra kérik, hogy töltse ki néhány személyes adatát (kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail). Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatainak megadása önkéntes.

Szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatok kezelésének módjáról és céljáról, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016. évi L 119. szám), a továbbiakban: GDPR, 13.1. és 13.2. cikkében meghatározott adatalanyi jogairól:

 1. Az Infinite Sp. z o.o., székhelye: Lublin (20-209), Projektowa 1, az Ön személyes adatainak kezelője.
 2. Az adatkezelő kijelölte az adatvédelmi tisztviselőt, akit Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, az Ön jogairól és jogai gyakorlásának módjáról e-mailben: gdpr@infinite.pl vagy írásban az adatkezelő címére fordulhat.
 3. Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk fel:
  • Az Infinite Sp. z o.o. ajánlatára vonatkozó információk megosztása Önnel, kereskedelmi üzenetek, többek között hírlevél küldése, Marketingtevékenységek végzése, beleértve az adatkezelő által végzett direkt marketinget is,archiválás, kérelmek és levelek megválaszolása.
 4. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a következőket foglalja magában:
  • Az Ön hozzájárulása az Ön személyes adatainak feldolgozásához. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonásának ténye nem befolyásolja az Ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozásának jogszerűségét.
  • A jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége az adatkezelő részéről,
  • az adatkezelő jogos érdekeinek teljesítéséhez szükséges, pl. az Ön levelére vagy kérelmére adott válasz.
 5. Az Ön személyes adatai továbbíthatók más szervezeteknek:
  • Az említett szervezetek az Ön személyes adatait a velünk kötött megállapodás alapján és kizárólag hivatalos utasításaink alapján dolgozzák fel.
  • A tőke csoportokhoz tartozó szervezetek.
  • Törvény által feljogosított szervezetek vagy hatóságok.
 6. Az Ön személyes adatait, amelyek a fent említett célok teljesítéséhez elengedhetetlenek, a következő ideig használjuk:
  • Amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását;
  • Addig az időtartamig, amíg az adatkezelő jogos érdekei megvalósulnak.
 7. Az Ön személyes adatai nem kerülnek automatizált módon feldolgozásra, ideértve az adatprofilalkotást is.
 8. Személyes adatainak megadása önkéntes, de elengedhetetlen ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Infinite Sp. z o.o. ajánlatáról, kereskedelmi üzeneteket kapjon, beleértve a hírlevelet és a marketing tevékenységeket, beleértve az adatkezelő által végzett direkt marketing tevékenységeket.
 9. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:
  • a személyes adataihoz való hozzáférés joga;
  • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
  • jogszerűtlen feldolgozás esetén a személyes adatok törléséhez való jog;
  • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;
  • a személyes adatai feldolgozásával szembeni tiltakozáshoz való jog az Ön rendkívüli helyzete miatt – ha az Ön személyes adatainak feldolgozására az adatkezelő jogos érdekeire hivatkozva kerül sor;
  • a személyes adatainak továbbításához való jog, azaz a személyes adatainak tőlünk történő átvételéhez való jog. A személyes adatainak továbbításához való jog csak azokra az adatokra terjed ki, amelyeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk.
  • a felügyeleti hatóságoknál – az Adatvédelmi Hivatal elnöke – történő panasztételhez való jog, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az általános adatvédelmi rendelet feltételeit.

Feltétel

 1. A jelen Felhasználási feltételek a www.infinite-b2b.com oldalon történő közzététellel lépnek életbe.
 2. A Felhasználási feltételek bármikor módosíthatók a Felhasználók előzetes értesítése nélkül.
 3. A jelen Felhasználási feltételek az új Felhasználási feltételek Honlapon történő közzétételével érvényüket vesztik.